Larisa-Music-educen predavač

Dr. Larisa Musić diplomirala je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je od 2015. godine zaposlena kao asistent na Zavodu za parodontologiju, a od 2021. kao poslijedoktorant-viši asistent. Specijalističko obrazovanje iz područja parodontologije završava 2020. godine te stječe naziv specijalistice parodontologije. U svom radu naročito je usmjerena na edukaciju, kako u visokoškolskom sustavu, tako i u sustavu cjeloživotnog obrazovanja, te na razvoj inovativnih hands-on metoda i vježbi. Aktivno sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim, stručnim i edukativnim skupovima.