Serhat-Aslan-EDUCEN
Predavač:

Serhat Aslan, DDS, PhD svoje je kliničko i znanstveno obrazovanje i rad usmjerio u područje parodontologije. Poznato je međunarodno predavačko…

Saznajte više
Nondas Vlachopoulos educen
Predavač:

Nondas Vlachopoulos is a renowned dental technician and excellent lecturer who has been passing on his extensive experience to colleagues…

Saznajte više
Daniele-Rondoni predavač dentalna tehnika
Predavač:

Born in Savona in 1961, he lives and works in his hometown where he has been the manager and director…

Saznajte više
Anton-Sculean-educen
Predavač:

Prof. Dr. h.c. mult. Anton Sculean, M.S. is Professor and Chairman of the Department of Periodontology and currently the Head…

Saznajte više
dr. Andrej Kravanja
Predavač:

Diplomirao je 2008. na Medicinskom fakultetu u Rijeci – smjer dentalna medicina, kao jedan od najboljih studenata svoje generacije. Uspješno…

Saznajte više
Marko Blaskovic
Predavač:

Marko Blašković je diplomirao 2003 godine na Medicinskom  fakultetu u Rijeci, na Studiju stomatologije. Nakon obavljenog pripravničkog staža radi u…

Saznajte više
mario bosnar dentalni tehničar predavač
Predavač:

Rođen je u Zagrebu 01.10.1971 godine. Pohađao je Zdravstveno učilište u Zagrebu te je svoje školovanje ondje završio 1990. Već…

Saznajte više
Predavač:

Dr. Luka Marković rođen je u Puli gdje završava osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u…

Saznajte više
Larisa-Music-educen predavač
Predavač:

Dr. Larisa Musić diplomirala je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je od 2015. godine zaposlena kao asistent na…

Saznajte više
ivana miletić edukacija stomatologa endodoncija educen
Predavač:

Dr. Ivana Miletić rođena je 1971. godine u Zagrebu. Diplomirala je na Stomatološkom fakultetu 1995. godine. Od 1996. zaposlena je…

Saznajte više
Ivan Puhar educen
Predavač:

doc. dr. sc. Ivan Puhar diplomirao je 2004. godine na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2007. radi na Zavodu…

Saznajte više
Hrvoje-Giorgolo-dentalni-tehniocar-educen
Predavač:

Hrvoje Giorgolo je rođen u Rijeci 1983. godine. Završava Medicinsku školu u Rijeci 2001/2002. godine smjer dentalni tehničar. Nakon odrađenog…

Saznajte više
Domagoj Vražić educen
Predavač:

doc.dr.sc. Domagoj Vražić, univ.mag.med.dent. diplomirao je 2007. na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2011. obranio poslijediplomski specijalistički rad,…

Saznajte više
Damir Šnjarić educen
Predavač:

Diplomirao 1999. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Studij stomatologije, gdje je od 2001. do kraja 2006. radio kao znanstveni…

Saznajte više
Damir Jelušić educen predavanje
Predavač:

Dr. Damir Jelušić specijalizirao je parodontologiju i dentalnu implantologiju, doktorirao je sa temom regeneracije kosti u implantologiji, a jedan je…

Saznajte više
Bora Korkut Educen
Predavač:

Dr. Bora Korkut je međunarodno poznat predavač u području restaurativne stomatologije, te od 2008. godine radi kao akademski član (izv.…

Saznajte više