Serhat-Aslan-EDUCEN

Serhat Aslan, DDS, PhD svoje je kliničko i znanstveno obrazovanje i rad usmjerio u područje parodontologije. Poznato je međunarodno predavačko ime koje je pozivano na podije najvećih kongresa u struci – predavao je, između ostalih, i na Europerio kongresu i kongresima SIDP-a, EAO-a i Osteology zaklade. Gostujući je profesor Sveučilišta u Milanu te vodi privatnu praksu ograničenu na parodontologiju, fiksnu protetiku i implantate, s fokusom na mikrokirurgiju i regeneraciju tkiva. U istraživačkim krugovima je itekako prepoznat po svojim sudjelovanjima u kliničkim istraživanjima iz područja koštane regeneracije te je mastermind iza tehnike Entire Papilla Preservation Technique (EPPT).

Ostali predavači