Dr. Luka Marković rođen je u Puli gdje završava osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2016. godine iz područja parodontologije. Iste godine upisuje poslijediplomski specijalistički studij na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalizaciju iz parodontologije započinje 2017. godine na Klinici za stomatologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb, a krajem 2020. godine postaje specijalist parodontologije. Poslijediplomski specijalistički rad brani 2019. godine pod temom ”Primjena lasera u terapiji periimplantatnih bolesti” na Zavodu za parodontologiju. Te iste godine upisuje i doktorski studij na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Svoje prve korake u dentalnoj medicini uči u ordinaciji svoga oca, gdje stječe veliko iskustvo prvo u asistiranju kroz srednju školu, a kasnije kao doktor dentalne medicine.

Po završetku studija usavršava se kod najvećih svjetskih stučnjaka posebice u parodontologiji, implantologiji i protetici, estetskoj dentalnoj medicini. Član je Hrvatske komore dentalne medicine, Hrvatskog parodontološkog društva HLZ-a, član je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva za minimalno intervencijsku dentalnu medicinu, Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju HLZ-a te Hrvatskog društva za oralnu kirurgiju. Aktivno se služi engleskim i talijanskim jezikom.

Ostali predavači