ivana miletić edukacija stomatologa endodoncija educen

Dr. Ivana Miletić rođena je 1971. godine u Zagrebu. Diplomirala je na Stomatološkom fakultetu 1995. godine. Od 1996. zaposlena je u Zavodu za endodonciju i restaurativnu stomatologiju. Godine 1998. obranila je magistarski rad, a disertaciju je obranila 2000. godine. Specijalistički ispit je položila 2004. godine. Godine 2001. izabrana je u zvanje sveučilišnog docenta, a 2005. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor. Redoviti profesor je postala 2008. godine, a u trajnom zvanju redovitog profesora je od 2013. godine. Aktivno sudjeluje u kliničkoj i pretkliničkoj nastavi. Voditelj je kolegija na doktorskom studiju i na poslijediplomskom specijalističkom studiju, te predavanjima u okviru trajne izobrazbe stomatologa.

Autor je i suautor preko 100 znanstvenih, preglednih i stručnih radova in extenso od kojih je 40 indeksirano u Current Contens-u. Sudjelovala je u pisanju dva udžbenika. Aktivno je sudjelovala na brojnim domaćim, europskim i svjetskim kongresima te je održala brojne tečajeve, simpozije i pozivna predavanja u zemlji i inozemstvu. Aktivno govori i piše engleski jezik.

Član je sljedećih udruga i društava: IADR (International Association for Dental Research), ESE (European Society of Endodontics), Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko stomatološko društvo, Hrvatska komora dentalne medicine, Hrvatsko endodontsko društvo, Tajnik i predstavnik zemlje pri Europskom endodontskom udruženju bila je od 2006 do 2014.godine. Predsjednik je Hrvatskog društva za minimalno intervencijsku dentalnu medicinu.

Ostali predavači