Domagoj Vražić educen

doc.dr.sc. Domagoj Vražić, univ.mag.med.dent. diplomirao je 2007. na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2011. obranio poslijediplomski specijalistički rad, a 2015. i doktorsku disertaciju. Od 2009. radi na Zavodu za parodontologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao asistent u statusu znanstvenog novaka, a od 2017. u znanstveno-nastavnom zvanju docenta.

Godine 2014. završio je specijalizaciju iz parodontologije. Autor je nekoliko znanstvenih i stručnih radova i suradnik na nekoliko projekata. Redovito aktivno sudjeluje na međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Član je nekoliko međunarodnih znanstvenih i stručnih društava, te od 2017. obavlja dužnost rizničara Hrvatskog parodontološkog društva.

Ostali predavači