Temelji parodontologije: Dijagnostika i nekirurška terapija 2.0

[:hr]Predavač: [:en]Speaker: [:]dr. Larisa Musić

__________

Prošireni teoretsko-radni tečaj u trajanju od puna dva dana osmišljen je da pruži doktorima dentalne medicine i ostalim članovima dentalnog tima potrebno znanje iz područja dijagnostike, nekirurškog liječenja upalnih bolesti parodonta i znanja o potrebi za daljnjim liječenjem. Naglasak je stavljen na dijagnosticiranje bolesti, planiranje i provođenje terapije te njenu ulogu i primjenu u polivalentnoj kliničkoj praksi.

Tečaj se temelji na službenim, up-to-date smjernicama za liječenje parodontitisa Europske federacije za parodontologiju (EFP) iz 2020. i 2022. godine. Popraćen je obilnim foto- i video sadržajem u svrhu što kvalitetnijeg razumijevanja i integracije teoretskog znanja.

Praktični dio tečaja podijeljen je u pet dijelova koja postepeno grade potrebne manualne vještine za uspješnu provedbu parodontoloških dijagnostičkih i terapijskih postupaka. Zbog specifičnosti nekirurške parodontološke terapije (rad u subgingivnom području, bez vizualne kontrole), razvijanje i vježba manualnih vještina od naročite je važnosti – u sklopu praktičnog dijela tečaja koristit će se strojni (piezoelektrični instrument, pjeskara) i ručni instrumenti (parodontološka sonda, eksplorer, Gracey kirete), na modelima čeljusti, ekstrahiranim zubima, fantomima i posebnim modelima koji su razvijeni za potrebe ovog tečaja.

_____________

Što je novo?

Case study clinic – Sudionicima se nudi da predstave slučaj iz svoje kliničke svakodnevice. Na slučaju će se temeljiti postavljanje dijagnoze i terapijskog plana. Analizom slučajeva sudionika dobiva se uvid u raznolikost kliničkih prezentacija upalnih bolesti parodonta u specifičnim skupinama pacijenata (prirodno zubalo, protetski pacijenti, ortodontski pacijenti, razl. dobne i rizične skupine).

Parodontološko liječenje kao segment cjelokupnog stomatološkog liječenja – Prikaz serije slučajeva parodontološkog liječenja kao zasebne terapije ili dijela opsežnijih stomatoloških zahvata. Timing ostalih terapijskih postupaka. Prepoznavanje potrebe za specijalističkim liječenjem.

Periimplantatna upala – Teorijski blok posvećen periimplantatnih upalama uz fokus na mogućnosti i ograničenja nekirurškog liječenja.

Novi praktični blok – Kako uspješno educirati pacijenta u oralnu higijenu? Edukacija u način provođenja instrukcija u oralnu higijenu.

 

dr. Jelušić, napredni tečaj implantologija, educen

Rješenja potpunih bezubosti uz protetski vođenu implantologiju

[:hr]Predavač: [:en]Speaker: [:]dr. Damir Jelušić

Potpuna bezubost – Kirurško protetska rješenja
Protetski vođena implantologija – šablone i nove tehnologije
Analogna i digitalna rješenja

Terapija djelomičnih i potpunih bezubosti uvijek predstavlja izazov za svakog kliničara, te zahtijeva sveobuhvatan plan liječenja. Ispravan pristup, od dijagnostike, razumijevanja pacijenta i shvaćanja mogućnosti, te u konačnici poznavanje laboratorijsko-tehničkih opcija omogućavaju doktorima dentalne medicine da budu uspješni u realizaciji ovakvih terapija. Ovaj tečaj namijenjen je svim doktorima dentalne medicine koji žele proširiti svoje znanje o zbrinjavanju djelomičnih i potpunih bezubosti na različite načine: od jednostavnijih do kompleksnijih rješenja, korištenjem dostupnih dijagnostičkih, kirurških i protetskih tehnologija. Tečaj se bazira na jasnom i točno definiranom kirurškom i protetskom protokolu i to standardna procedura, protetski navođena implantologija sa šablonama i digitalna procedura sa navigacijskom implantologijom.

 

Vođena regeneracija kosti GBR sa sinus liftom i tretiranje mekih tkiva nakon GBR-a

[:hr]Predavač: [:en]Speaker: [:]dr. Damir Jelušić, dr. Andrej Kravanja, dr. Luka Marković

Otvorena je lista čekanja na koju se možete prijaviti putem e-maila: edukacija@novodent.hr

_______________

Guided Bone Regeneration & Sinus Lift

Vođena regeneracija kosti realna je potreba za svakog doktora dentalne medicine koji se bavi dentalnom implantologijom. Rukovanje i poznavanje tehnika kao što su „malo i veliko“ podizanje dna sinusa, te klasične vođene regeneracije kosti znači veću slobodu u radu, veći broj indikacija i širenje palete operativnih mogućnosti u radu.
Ovaj tečaj vođene regeneracije kosti svakom će kliničaru dati detaljan prikaz mogućnosti i postupanja u radu sa membranama i koštanim supstitutima od vrsta, do indikacija i kombinacija. Naglasak tečaja biti će na kirurškoj tehnici horizontalne i vertikalne regeneracije kosti i podizanju dna sinusa. Biti će prikazana i argumentirana Summersova tehnika malog podizanja dna sinusa, ali i tehnika lateralnog prozora u svim svojim varijantama.

Nakon vertikalnih i horizontalnih GBR zahvata u većini slučajeva dolazi do nedostatka mekog tkiva, gubitka vestibula i keratinizirane gingive. Mnoge studije sugeriraju da je za dugotrajnu stabilnost dentalnih implantata potrebno najmanje 2 mm keratinizirane gingive. Postoje razne kirurške tehnike kako proširiti pojas pričvrsne gingive. Slobodni gingivni tansplantat kao autologno tkivo ima i svoje nedostatke, a to su skupljanje, boja i otvaranje jos jednog kirurskog radnog polja. Kolagenske matrice pokazale su veliku stabilnost u dugotrajnoj stabilnosti i boljoj estetici. Kombinacija slobodnog gingivnog transplantata kao autolognog tkiva i kolagenske matrice idealna je kombinacija za ponovnu uspostavu gubitka vestibula i keratinizirane gingive.

Uz kratki teorijski pristup polaznici će raditi praktično na fantomima i životinjskim modelima.

dental photography, bora korkut, educen

Dental Photography in Daily Clinical Practice

[:hr]Predavač: [:en]Speaker: [:]dr. Bora Korkut

Education is held in english

WORKSHOP OVERVIEW

This course aims to guide dentists to learn how to select the correct dental photography equiments and how to use them properly in daily practice. The course would be useful for the dentists or specialists who wants to improve their skills in intraoral and extraoral dental photography techniques, artistic dental photography, dental shade selection, mobile dental photography, and also image processing procedures.

The course program will include various dental equipments of different brands and several flash light units. A comrehensive lecture with informative case photographs will be presented during the course and the techniques will be discussed. Following the lecture part, an hands-on parts will be provided for the participants and each one will be able to try different dental photography equipments on a live human model.

 


 

About dr. Korkut

Dr. Bora Korkut is an international renowned lecturer in the field of restorative dentistry, working as an academic member (Assoc. Prof.) and clinical specialist in Marmara University Faculty of Dentistry, Istanbul, since 2008. He focuses on the direct and indirect restorations, prerestorative treatments, clinical dental photography, tooth wear, and caries diagnosis and management and has many international scientific publications about these topics. He has performed more than 100 national / international hands-on courses regarding the direct and indirect restorations since 2015. He developed the Composite Plastering Technique (CPT) and Polychromatic Reverse Layering Technique (PRLT). He is a Restorative Advisory Board Member of GC Europe and key opinion leader (K.O.L.) of many international dental companies such as Hu-Friedy Europe, Tokuyama, Dentsply Sirona, Polydentia, and Align Technology. He is an Invisalign provider and brand ambassador of SONY.

Endodoncijom do uspješne restauracije

[:hr]Predavač: [:en]Speaker: [:]dr. Ivana Miletić

Jednodnevni teorijsko-praktični tečaj osmišljen da doktorima dentalne medicine pruži smjernice i protokole provođenja endodonske terapije zuba. Današnja terapija je sve više usmjerena na maksimalno očuvanje originalnog oblika korijenskih kanala tijekom instrumentacije.  Prikazati  će se tehnike punjenja korijenskih kanala, kako i zašto? Dati jasne odgovore na pitanja koju ulogu imaju kemijska  sredstava tijekom instrumentacije te korak po korak praktično provesti liječenje na tri modela zuba. 

Teorijski dio
Temelji se na anatomiji endodonskog prostora. Dijagnostičkim postupcima, uporabi optičkih pomagala, razvoj strojnih instrumenata (rotacijskih i recipročnih).  Objasniti će se tehnika irigacije, tehnike punjenja te koliku ulogu ima konačna kvalitetna postendodontska opskrba na sam ishod endodonskog liječenja zuba.

Praktični dio
Prolaziti će se korak po korak sve faze kliničkih postupaka na tri modela zuba  kako bi se postiglo uspješno endodonsko liječenje. Raditi će se na plastičnim blokovima i ekstrahiranim zubima s rotirajućim i recipročnim instrumentima. Punjenje kanala hladnim i toplim tehnikama. Provesti revizija punjenja kanala te postavljanje intrakanalnih kolčića. Praktični dio tečaja zamišljen je i na fantomima gdje se stvaraju stvarni uvjeti rada sa otežanim pristupom.

All-on-4 praktični tečaj Jelusic educen

All-on-4® hands-on edukacija sa LIVE OP

[:hr]Predavač: [:en]Speaker: [:]dr. Damir Jelušić

All-on-4® terapijski koncept: Kirurški i protetski koncept rehabilitacije bezubih pacijenata fiksim protetskim radom na 4 implantata.

Sve šta morate znati o kirurškom i protetskom protokolu All-on-4® pojasnit će dr. Damir Jelušić kroz edukativno i znanstveno utemeljeno predavanje, popraćeno brojnim kliničkim primjerima i slučajevima.

All-on-4® koncept rehabilitacije temelji se na rješenjima bez koštanih augmentacija i na imedijatnom opterećenju čime se značajno poboljšava kvalitetu života pacijenata te ima izrazito rastući trend aplikacije i potražnje od strane pacijenata.

Oralna rehabilitacija pacijenata tretiranih All-on-4® konceptom sastoji se od dvije podjednako bitne komponente: kirurška i protetska faza rada. Kirurška faza obuhvaća All-on-4® kirurški protokol, koja daje imedijatnu funkciju, rješava potpunu bezubost, osigurava protetska rješenja temeljena na implantatima. Protetska finalna faza All-on-4® koncepta je izrada mosta. Koncept je razvijen kako bi se pacijentima osigurala estetska, precizna i dugotrajna protetska rješenja.