11. & 12. 10. 2024.

Datum tečaja: 11. & 12. 10. 2024.

Otvorena je lista čekanja na koju se možete prijaviti putem e-maila: edukacija@novodent.hr

_______________

Guided Bone Regeneration & Sinus Lift

Vođena regeneracija kosti realna je potreba za svakog doktora dentalne medicine koji se bavi dentalnom implantologijom. Rukovanje i poznavanje tehnika kao što su „malo i veliko“ podizanje dna sinusa, te klasične vođene regeneracije kosti znači veću slobodu u radu, veći broj indikacija i širenje palete operativnih mogućnosti u radu.
Ovaj tečaj vođene regeneracije kosti svakom će kliničaru dati detaljan prikaz mogućnosti i postupanja u radu sa membranama i koštanim supstitutima od vrsta, do indikacija i kombinacija. Naglasak tečaja biti će na kirurškoj tehnici horizontalne i vertikalne regeneracije kosti i podizanju dna sinusa. Biti će prikazana i argumentirana Summersova tehnika malog podizanja dna sinusa, ali i tehnika lateralnog prozora u svim svojim varijantama.

Nakon vertikalnih i horizontalnih GBR zahvata u većini slučajeva dolazi do nedostatka mekog tkiva, gubitka vestibula i keratinizirane gingive. Mnoge studije sugeriraju da je za dugotrajnu stabilnost dentalnih implantata potrebno najmanje 2 mm keratinizirane gingive. Postoje razne kirurške tehnike kako proširiti pojas pričvrsne gingive. Slobodni gingivni tansplantat kao autologno tkivo ima i svoje nedostatke, a to su skupljanje, boja i otvaranje jos jednog kirurskog radnog polja. Kolagenske matrice pokazale su veliku stabilnost u dugotrajnoj stabilnosti i boljoj estetici. Kombinacija slobodnog gingivnog transplantata kao autolognog tkiva i kolagenske matrice idealna je kombinacija za ponovnu uspostavu gubitka vestibula i keratinizirane gingive.

Uz kratki teorijski pristup polaznici će raditi praktično na fantomima i životinjskim modelima.

Predavač

Damir Jelušić educen predavanje

dr.sc. Damir Jelušić, dr.med.dent.
Specijalist parodontologije

dr. Andrej Kravanja

M.Sc. Andrej Kravanja, dr.med.dent
Specijalist implantologije

Program tečaja

1. Uvod – zašto i kada vođena regeneracija kosti GBR

2. Dijagnostika i 3D evaluacija

3. Biomaterijali i membrane – indikacije i korištenje

4. Post-ekstracijski defekti – pregled i postupci

5. Horizontalni i vertikalni koštani defekti
a) Klasifikacija i indikacije
b) Tehnike rada i protokol
c) Edukativni klinički primjeri, step by step
I. Jedan zub
II. Više zubi
III. Kompletni greben
d) Komplikacije

6. Trans-alveolarno podizanje dna sinusa
a) Kada i zašto
b) Osteotomi i načini rada
c) Edukativni klinički primjeri, step by step

7. Podizanje dna sinusa tehnikom bočnog prozora
a) Kliničke mogućnosti i tehnike
b) Instrumetarij
c) Tehnike rada i protokol
I. Dvofazna tehnika rada
II. Jednofazna tehnika
d) Komplikacije

8. Što sa mekim tkivom nakon GBR-a?

  • Pomicna sluznica
  • Keratinizirana( pricvrsna) gingiva
  • Distorzija mukogingivalne linije
  • Potreba keratinizirane gingive oko implantata
  • Kirurške Tehnike
  • Slobodni gingivni transplantat
  • Komplikacije

8. Zaključci

 

Praktičan rad
• Sinus – Trans-alveolarni pristup – Demonstacija na modelu
• Sinus – Lateralni prozor na modelima
• Horizontalni i vertikalni GBR na modelu
• Slobodni gingivni transplantat + acelularni dermalni matriks (strip tehnika)

 

Satnica za oba dana

08:30 – 09:00 Prijava sudionika (samo prvi dan)
09:00 – 11:00 Početak tečaja – Teorijski dio
11:00 – 11:30 Coffee break
11:30 – 13:30 Teorijski dio
13:30 – 14:30 Lunch
14:30 – 17:00 Praktični dio

 

Vrsta edukacije:
hands-on na modelima

Broj sudionika:
max. 16-20 doktora

Cijena edukacije:
1.250 Eur (PDV uključen)

• Uključen coffe break & ručak
• Sudionicima će nakon završetka biti dodijeljen certifikat.

Organizator:
Novodent d.o.o. 
Tel: 051 701 704
E-mail: edukacija@novodent.hr

Supported by:

Hu-friedy Group

Prijava na tečaj