datum uskoro

Datum tečaja: datum uskoro

Modul 1 – parodontologija

Radni tečaj je namijenjen doktorima dentalne medicine koji u svojoj praksi primjenjuju različite modalitete kirurškog liječenja kao što su manji parodontološki operativni zahvati, ali i pretprotetska priprema pacijenta, implantološka rehabilitacija i slično.

Svrha tečaja je upoznati sudionike s kriterijima odabira pacijenata za parodontne kirurške zahvate, bazičnim načelima parodontne kirurgije, principima oblikovanja i tehnikama šivanja u parodontnoj kirurgiji te komplikacijama i postoperativnim postupcima.

Praktično će se raditi s kirurškim setom koji se najčešće koristi za većinu parodontoloških zahvata te će se na životinjskom modelu izvoditi oblikovanje kirurškog režnja, dekontaminacija kirurškog polja i različite tehnike šivanja.

Cilj tečaja je da sudionici steknu praktična znanja i vještine iz bazične parodontne kirurgije poštujući anatomiju i mehanizme cijeljenja nakon navedenih zahvata.

Predavač

Ivan Puhar educen

doc. dr. sc. Ivan Puhar, med.dent.
Specijalist parodontologije, Stomatološki fakultet Zagreb

Domagoj Vražić educen

doc. dr. sc. Domagoj Vražić, med.dent.
Specijalist parodontologije, Stomatološki fakultet Zagreb

Vrsta edukacije:
hands-on na modelima

Broj sudionika:
max. 16 doktora

Cijena edukacije:
465 Eur (PDV uključen)

• Uključen coffe break & ručak
• Sudionicima će nakon završetka biti dodijeljen certifikat.

Organizator:
Novodent d.o.o. 
Tel: 051 701 704
E-mail: edukacija@novodent.hr

Program tečaja

09:30 – 10:00 Prijava sudionika
10:00 – 10:45 Oblikovanje kirurškog režnja / doc.dr.sc. Ivan Puhar
Postavljanje incizija s obzirom na različite indikacije i histologiju mekih tkiva. Odizanje kirurškog režnja.
10:45 – 11:30 Priprema pacijenta za kirurške zahvate / doc.dr.sc. Domagoj Vražić
Odabir pacijenata za parodontne kirurške zahvate. Predradnje prije kirurških zahvata – nekirurška parodontna terapija, regulacija čimbenika rizika i instrukcije u oralnu higijenu.
11:30 – 11:45 Coffee Break
11:45 – 12:30 Tehnike šivanja u parodontnoj kirurgiji / doc.dr.sc. Ivan Puhar
Materijali i instrumentarij za šivanje u parodontnoj kirurgiji. Usporedba različitih tehnika šivanja i materijala.
12:30 – 13:15 Neuspjesi u parodontnoj kirurgiji i postoperativni protokoli / doc.dr.sc. Domagoj Vražić
Komplikacije u parodontnoj kirugiji i kako ih sanirati. Postoperativne upute i praćenje pacijenata.
13:15 – 14:00 Lunch
14:00 – 14:30 Klinička primjena pomoćnih sredstava za čišćenje korijenskih površina i kirurškog polja
Primjena ručnih i strojnih instrumenata za čišćenje kirurškog polja. Kemijska dekontaminacija i LAD pristup (Light Activated Disinfection).
14:30 – 17:30 Hands-on na modelima čeljusti
(instrumentarij, oblikovanje režnja i tehnike šivanja)
Upoznavanje i rad s kirurškim instrumentarijem koji se najčešće koristi u parodontologiji. Postavljanje incizija i odizanje kirurškog režnja na životinjskom modelu. Prikazivanje i čišćenje kirurškog polja mehaničkim i kemijskim metodama. Upoznavanje s različitim materijalima za šivanje te zatvaranje kirurškog polja osnovnim tehnikama šivanja.
Pored vježbe na životinjskom modelu predviđeno je i izvođenje navedenih praktičnih koraka na modelu čeljusti i fantomu. Simulacijom “otežanog“ pristupa sudionicima će se praktično približiti kako izgledaju parodontološki kirurški postupci u svakodnevnoj praksi.
17:30 – 18:00 Rasprava i podijela potvrda

Rezervacija mjesta