24. & 25. 05. 2024.

Datum tečaja: 24. & 25. 05. 2024.

Potpuna bezubost – Kirurško protetska rješenja
Protetski vođena implantologija – šablone i nove tehnologije
Analogna i digitalna rješenja

Terapija djelomičnih i potpunih bezubosti uvijek predstavlja izazov za svakog kliničara, te zahtijeva sveobuhvatan plan liječenja. Ispravan pristup, od dijagnostike, razumijevanja pacijenta i shvaćanja mogućnosti, te u konačnici poznavanje laboratorijsko-tehničkih opcija omogućavaju doktorima dentalne medicine da budu uspješni u realizaciji ovakvih terapija. Ovaj tečaj namijenjen je svim doktorima dentalne medicine koji žele proširiti svoje znanje o zbrinjavanju djelomičnih i potpunih bezubosti na različite načine: od jednostavnijih do kompleksnijih rješenja, korištenjem dostupnih dijagnostičkih, kirurških i protetskih tehnologija. Tečaj se bazira na jasnom i točno definiranom kirurškom i protetskom protokolu i to standardna procedura, protetski navođena implantologija sa šablonama i digitalna procedura sa navigacijskom implantologijom.

 

Predavač

Damir Jelušić educen predavanje

dr.sc. Damir Jelušić, dr.med.dent.
Specijalist parodontologije

Program tečaja

1. Specifična dijagnostika i plan terapije kod implantoloških pacijenata
Digitalna integracija dijagnostike, planiranja i kirurškog zahvata
• CBCT analiza i planiranje – klasični pristup
• CBCT analiza i planiranje sa digitalnim otiskom za izradu kirurške šablone (Guided Implant Surgery)
• Praktični rad u softwareu za implantološko planiranje – samostalno planiranje i izrada kirurške šablone

2. Strategije implanto-protetske terapije u gornjoj i donjoj čeljusti
• resorpcije kosti i utjecaj na odabir protetskog rada
• subtotalna i hibridna proteza
• fiksni most na implantatima: dentalni dizajn i hibridni dizajn

3. Kirurški zahvat, vrsta reza i strategija odabira pozicije implantata

4. Vođena implantologija: od dijagnostike do realizacije uz digitalne protokole
• pilot guide protokol
• fully guide protokol
• navigacijska implantologija

5. Napredna protetska rješenja i laboratorijski koncepti
• Nadogradnje – cementiranje vs. vijak
• Otisak – analogni vs. digitalni
• Privremena rješenja i imedijatno opterećenje – kada je moguće?
• Primjena digitalnih tehnologija u ordinaciji i laboratoriju
• Vrste i odabir protetskih struktura i estetskih materijala i načini korekcije kuta: CrCo, Ti, cirkon

6. Radionica-praktični dio HANDS-ON
• Ugradnja implantata za subtotalnu protezu i lokator abutmenti (donja čeljust)
• Ugradnja implantata za hibridnu protezu (gornja čeljust)
• Ugradnja implantata za fiksni most uz nivelaciju grebena (donja čeljust)
Protetske faze i protetsko-digitalna rješenja – vođena implantologija

 

Satnica za oba dana

08:30 – 09:00 Prijava sudionika (samo prvi dan)
09:00 – 11:00 Početak tečaja – Teorijski dio
11:00 – 11:30 Coffee break
11:30 – 13:30 Teorijski dio
13:30 – 14:30 Lunch
14:30 – 17:00 Praktični dio

 

Vrsta edukacije:
hands-on na modelima

Broj sudionika:
max. 16 doktora

Cijena edukacije:
1.100 Eur (PDV uključen)

• Uključen coffe break & ručak
• Sudionicima će nakon završetka biti dodijeljen certifikat.

Organizator:
Novodent d.o.o. 
Tel: 051 701 704
E-mail: edukacija@novodent.hr

Supported by:

W&H dentalwerk

Hu-friedy Group

Prijava na tečaj