datum uskoro

Datum tečaja: datum uskoro

Immediate Implant Placement & Socket Management

Namjena i ciljevi:
Tečaj imedijatne implantacije namijenjen je doktorima dentalne medicine koji imaju iskustva sa ugradnjom implantata, a željeli bi proširiti svoje kliničke horizonte. Imedijatna implantacija predstavlja moderan, efikasan i uspješan pristup u mnogim indikacijama, a sa iskustvom i vještinom postaje pravi „game changer“ u kliničkom pristupu.

Ciljevi učenja:
– Postavljanje ispravne indikacije za imedijatnu ili odgođenu implantaciju
– Tehnika ugradnje i pozicioniranja implantata u skladu sa biološkim principima
– Način regeneracije kosti oko post ekstrakcijskih defekata
– Izrada privremene protetske restauracije

Predavač

Damir Jelušić educen predavanje

dr.sc. Damir Jelušić, dr.med.dent.
Specijalist parodontologije

Vrsta edukacije:
hands-on na modelima

Broj sudionika:
max. 16 doktora

Cijena edukacije:
865 Eur (PDV uključen)

• Uključen coffe break & ručak
• Sudionicima će nakon završetka biti dodijeljen certifikat.

Organizator:
Novodent d.o.o. 
Tel: 051 701 704
E-mail: edukacija@novodent.hr

Program tečaja

Realna slika – 3D CBCT – Preduvjet uspješne terapije

Postekstracijska rana – Biološki principi

Koštani supstituti i njihove karakteristike

Kada se ipak odlučiti za odgođenu implantaciju?

Imedijatna implantacija
– stražnja zona (gornja i donja čeljust)
– estetska zona

Klinički protokoli
TIPS&TRIKS

Komplikacije i kako ih riješiti?

Imedijatna temporizacija – preduvjet, tehnike postupanja i očekivanja?

Pilot Guided Surgery

Praktični dio
– Prezervacija alveole za odgođenu implantaciju
– Imedijatna implantacija u stražnoj zoni
– Imedijatna implantacija u prednoj zoni sa izradom privremene restauracije
– Rad sa šablonom

 

Satnica

08:30 – 09:00 Prijava sudionika (prvi dan)
09:00 – 11:00 Teorijski dio (I.)
11:00 – 11:30 Coffee break
11:30 – 13:30 Teorijski dio (II.)
13:30 – 14:30 Lunch
14:30 – 17:00 Praktični dio

 

Rezervacija mjesta