subota, 23.11.2024.

Datum tečaja: subota, 23.11.2024.

Jednodnevni teorijsko-praktični tečaj osmišljen da doktorima dentalne medicine pruži smjernice i protokole provođenja endodonske terapije zuba. Današnja terapija je sve više usmjerena na maksimalno očuvanje originalnog oblika korijenskih kanala tijekom instrumentacije.  Prikazati  će se tehnike punjenja korijenskih kanala, kako i zašto? Dati jasne odgovore na pitanja koju ulogu imaju kemijska  sredstava tijekom instrumentacije te korak po korak praktično provesti liječenje na tri modela zuba. 

Teorijski dio
Temelji se na anatomiji endodonskog prostora. Dijagnostičkim postupcima, uporabi optičkih pomagala, razvoj strojnih instrumenata (rotacijskih i recipročnih).  Objasniti će se tehnika irigacije, tehnike punjenja te koliku ulogu ima konačna kvalitetna postendodontska opskrba na sam ishod endodonskog liječenja zuba.

Praktični dio
Prolaziti će se korak po korak sve faze kliničkih postupaka na tri modela zuba  kako bi se postiglo uspješno endodonsko liječenje. Raditi će se na plastičnim blokovima i ekstrahiranim zubima s rotirajućim i recipročnim instrumentima. Punjenje kanala hladnim i toplim tehnikama. Provesti revizija punjenja kanala te postavljanje intrakanalnih kolčića. Praktični dio tečaja zamišljen je i na fantomima gdje se stvaraju stvarni uvjeti rada sa otežanim pristupom.

Predavač

ivana miletić edukacija stomatologa endodoncija educen

prof.dr.sc. Ivana Miletić, dr.med.dent.
Specijalistica endodoncije
Zavod za endodonciju i restaurativnu stomatologiju, Stomatološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Program tečaja

08:30 – 09:00 Prijava sudionika
10:30 – 11:00 Coffee Break
12:30 – 13:15 Lunch

 

Teorijski dio
• Dijagnostika u endodonciji
• Anatomija endodontskog prostora i izrada pristupnog kaviteta
• Uporaba rotirajućih i recipročnih tehnika instrumentaciji
• Uloga kemijskih sredstava tijekom instrumentacije
• Tehnike punjenja korijenskih kanala – kako i zašto?
• Revizija korijenskog kanala
• Direktne restauracije endodonski liječenih zuba
• Opravdanost uporabe intrakanalnih kolčića

_______________

Praktični hands-on dio
Instrumentacija rotirajućim stojnim instrumentima
Instrumentacija recipročnim strojnim instrumentima
Dezinfekcija zvučnim i ultrazvučnim uređajem za aktivnu dezinfekciju
Punjenje korijenskih kanala haldnim i toplim tehnikama punjenja
Revizija punjenja korijenskih kanala
Postavljanje intrakanalnih kolčića

Vrsta edukacije:
hands-on na modelima

Broj sudionika:
max. 16 doktora

Cijena edukacije:
350 Eur (PDV uključen)

• Uključen coffe break & ručak
• Sudionicima će nakon završetka biti dodijeljen certifikat.

Organizator:
Novodent d.o.o. 
Tel: 051 701 704
E-mail: edukacija@novodent.hr

Supported by


Prijava na tečaj