17. & 18. 05. 2024.

Datum tečaja: 17. & 18. 05. 2024.

Prošireni teoretsko-radni tečaj u trajanju od puna dva dana osmišljen je da pruži doktorima dentalne medicine i ostalim članovima dentalnog tima potrebno znanje iz područja dijagnostike, nekirurškog liječenja upalnih bolesti parodonta i znanja o potrebi za daljnjim liječenjem. Naglasak je stavljen na dijagnosticiranje bolesti, planiranje i provođenje terapije te njenu ulogu i primjenu u polivalentnoj kliničkoj praksi.

Tečaj se temelji na službenim, up-to-date smjernicama za liječenje parodontitisa Europske federacije za parodontologiju (EFP) iz 2020. i 2022. godine. Popraćen je obilnim foto- i video sadržajem u svrhu što kvalitetnijeg razumijevanja i integracije teoretskog znanja.

Praktični dio tečaja podijeljen je u pet dijelova koja postepeno grade potrebne manualne vještine za uspješnu provedbu parodontoloških dijagnostičkih i terapijskih postupaka. Zbog specifičnosti nekirurške parodontološke terapije (rad u subgingivnom području, bez vizualne kontrole), razvijanje i vježba manualnih vještina od naročite je važnosti – u sklopu praktičnog dijela tečaja koristit će se strojni (piezoelektrični instrument, pjeskara) i ručni instrumenti (parodontološka sonda, eksplorer, Gracey kirete), na modelima čeljusti, ekstrahiranim zubima, fantomima i posebnim modelima koji su razvijeni za potrebe ovog tečaja.

_____________

Što je novo?

Case study clinic – Sudionicima se nudi da predstave slučaj iz svoje kliničke svakodnevice. Na slučaju će se temeljiti postavljanje dijagnoze i terapijskog plana. Analizom slučajeva sudionika dobiva se uvid u raznolikost kliničkih prezentacija upalnih bolesti parodonta u specifičnim skupinama pacijenata (prirodno zubalo, protetski pacijenti, ortodontski pacijenti, razl. dobne i rizične skupine).

Parodontološko liječenje kao segment cjelokupnog stomatološkog liječenja – Prikaz serije slučajeva parodontološkog liječenja kao zasebne terapije ili dijela opsežnijih stomatoloških zahvata. Timing ostalih terapijskih postupaka. Prepoznavanje potrebe za specijalističkim liječenjem.

Periimplantatna upala – Teorijski blok posvećen periimplantatnih upalama uz fokus na mogućnosti i ograničenja nekirurškog liječenja.

Novi praktični blok – Kako uspješno educirati pacijenta u oralnu higijenu? Edukacija u način provođenja instrukcija u oralnu higijenu.

 

Predavač

Larisa Musić Educen

dr.sc. Larisa Musić, dr.med.dent.
Specijalistica parodontologije

Program tečaja

1. dan

08:30 – 9:00 h Prijava sudionika
09:00 – 10:00 h Uvod & case study clinic
Upoznavanje sudionika i razmjena iskustava iz domene svakodnevnog kliničkog rada. Svim sudionicima nudi se da izaberu jedan svoj klinički slučaj i predstave nedoumice vezane za njegovo liječenje (prije tečaja poslati kliničku fotografiju/e i RTG snimke). 
10:00 – 11:15 h Etiologija upalnih bolesti parodonta.
Faktori rizika pacijenta i njihova kontrola. Suvremene spoznaje o etiologiji gingivitisa, parodontitisa i periimplantatnih bolesti. Lokalni i sustavni faktori rizika koji utječu na pojavu i progresiju parodontitisa. Kontrola faktora rizika kao segmenta koraka I liječenja parodontitisa. 
11:15 – 11:45 h Coffee Break
11:45 – 13:00 h Screening, dijagnostički alati i postavljanje dijagnoze
Procjena potrebe za parodontološkom terapijom u polivalentnom kliničkom radu. Prepoznavanje parodontološke simptomatologije. Klinički postupci nužni za postavljanje dijagnoze parodontitisa (analiza RTG-a i klinički parodontni indeksi). Postavljanje dijagnoze – klinička primjena posljednje Klasifikacije parodontnih i periimplantatnih bolesti i stanja iz 2017. godine.
13:00 – 14:00 h Lunch
14:00 – 15:00  h Manualne vještine 1.0 – dijagnostički postupci Instrumenti kao ekstenzija ruke kliničara. Pravilno držanje parodontoloških instrumenata. Parodontološki status. Bilježenje i vođenje parodontološke dokumentacije. Sondiranje na modelu. Korištenje eksplorera.
15:00 – 16:00 h Manualne vještine 2.0 – razvoj i unapređivanje manualnih vještina
Korištenje ručnih instrumenata „rastavljeno“ na elemente. Jedinstvene vježbe koje unapređuju manualnu sposobnost i spretnost kliničara razvijene za potrebe tečaja.
16:00 – 16:15 h Coffee Break
 16:15 – 17:15 h Smjernice za liječenje parodontitisa stadij – Prvi korak liječenja – oralna higijena.
Koraci u liječenju prema međunarodnim Smjernicama za liječenje parodontitisa. Razgovor i motivacija pacijenta. Individualizirana oralna higijena pacijenta.
 17:15 – 18:15 h Manualne vještine 3.0 – evidence-based edukacija u oralnu higijenu.
Korištenje plak revelatora. Izvođenje oralnohigijenskih postupaka. Instrukcije pacijenta u oralnu higijenu.

 

2. dan

09:00 – 09:45 h Smjernice za liječenje parodontitisa stadij Prvi korak liječenja – supragingivna instrumentacija. Supragingivna profesionalna instrumentacija. Indikacije za upotrebu strojnih instrumenata (supra- i subgingivne pjeskare, zvučni i ultrazvučni skidači naslaga).
09:45 – 11:00 h Manualne vještine 4.0 – instrumentacija strojnim instrumentima Zračno poliranje (pjeskarenje). Razlika u načinu rada i korištenju različitih strojnih instrumenata – fokus na piezoelektrični (ultrazvučni) skidač naslaga. Rad na modelima čeljusti i inovativnim edukativnim modelima za vježbu.
11:00 – 11:30 h Coffee Break
11:30 – 12:30 h Smjernice za liječenje parodontitisa stadij I – III – Drugi korak liječenja – subgingivna instrumentacija Individualizirano planiranje terapije i provođenje subgingivne instrumentacije. Odabir instrumenata. Dodatna terapijska sredstva (i.e. laser, antibiotici, antiseptici) – imaju li učinka i kada ih primjenjivati?
12:30 – 13:15 h Parodontološko liječenje kao segment opsežnijeg stomatološkog liječenja. Prikaz slučajeva nekirurške terapije u različitim skupinama pacijenata (prirodno ozubljeni, pretprotetska priprema, pacijenti s protetskim radovima, ortodontski pacijenti, različite dobne i rizične skupine). Predstavljanje nezadovoljavajućih ishoda terapije zbog grešaka u provođenju terapije. Očekivani rezultati terapije i prepoznavanje potrebe za specijalističkim liječenjem. Timing.
13:15 – 14:15 h Lunch
14:15 – 15:30 h Manualne vještine 5.0 – instrumentacija ručnim instrumentima. Instrumentacija kiretama (skraćeni Gracey set) na modelu i ekstrahiranim zubima. Instrumentacija na fantomima – vježbanje pravilnog pozicioniranja tijekom rada. Ergonomija rada. Brušenje ručnih instrumenata.
15:30 – 16:15 h Smjernice za liječenje parodontitisa stadij – Četvrti korak liječenja – potporna terapija. Individualizirana potporna parodontološka terapija – kako ju dizajnirati s obzirom na procjenjeni rizik pacijenta? Načini provođenja potporne parodontološke terapija (preventivni i terapijski postupci, instrumenti). Guided Biofilm Therapy (GBT). Dugoročni ishodi parodontološke terapije.
16:15 – 16:30 h Coffee Break
16:30 – 17:30 h Periimplantatna upala Mogućnosti, dosezi i ograničenja nekirurškog liječenja upalnih patologija oko implantata.
17:30 – 18:30 h Case study clinic. Prepoznavanje potrebe za korektivnom terapijom. Analize dijagnoze i planiranih prijedloga terapije slučajeva predstavljenih prvog dana tečaja.

Pitanja i diskusija / podjela diploma

Vrsta edukacije:
hands-on na modelima

Broj sudionika:
max. 16 osoba

Cijena edukacije:
600 Eur (PDV uključen)

• Uključen coffe break & ručak
• Sudionicima će nakon završetka biti dodijeljen certifikat.

Organizator:
Novodent d.o.o. 
Tel: 051 701 704
E-mail: edukacija@novodent.hr

Registration form