25. & 26. 10. 2024

Datum tečaja: 25. & 26. 10. 2024

All-on-4® terapijski koncept: Kirurški i protetski koncept rehabilitacije bezubih pacijenata fiksim protetskim radom na 4 implantata.

Sve šta morate znati o kirurškom i protetskom protokolu All-on-4® pojasnit će dr. Damir Jelušić kroz edukativno i znanstveno utemeljeno predavanje, popraćeno brojnim kliničkim primjerima i slučajevima.

All-on-4® koncept rehabilitacije temelji se na rješenjima bez koštanih augmentacija i na imedijatnom opterećenju čime se značajno poboljšava kvalitetu života pacijenata te ima izrazito rastući trend aplikacije i potražnje od strane pacijenata.

Oralna rehabilitacija pacijenata tretiranih All-on-4® konceptom sastoji se od dvije podjednako bitne komponente: kirurška i protetska faza rada. Kirurška faza obuhvaća All-on-4® kirurški protokol, koja daje imedijatnu funkciju, rješava potpunu bezubost, osigurava protetska rješenja temeljena na implantatima. Protetska finalna faza All-on-4® koncepta je izrada mosta. Koncept je razvijen kako bi se pacijentima osigurala estetska, precizna i dugotrajna protetska rješenja.

Predavač

Damir Jelušić educen predavanje

dr.sc. Damir Jelušić, dr.med.dent.
Specijalist parodontologije

LIVE OP
Tijekom tečaja biti će prikazana LIVE operacija uživo sa
isporukom privremenog mosta

__________

1. UVOD

2. KONCEPT SUSTAVA All-on-4®
• Prednosti, nedostaci, indikacije
• Dokumentiranost, uspješnost, fleksibilnost koncepta
• Ključni parametri pri kliničkom pregledu pacijenta bitni za odabir All-on-4®
• 3D CBCT analiza, planiranje i virtualno pozicioniranje

3. KLINIČKI PROTOKOL

4. KIRURŠKA FAZA
• Rez,priprema grebena i ugradnja implantata
• Postava protetskih nadogradnji i šivanje

5. PROTETSKA FAZA 1
• Uzimanje otiska
• Međučeljusni odnosi

6. PROTETSKA FAZA 2
• Isporuka privremenog fiksnog mosta (All-on-4®)

7. FINALNA PROTETSKA FAZA
• Definitivni otisci
• Oblikovanje grebena
• Odabir materijala i strukture
• Laboratorijske mogućnosti

8. PRAKTIČNI DIO
• Rad na fantomu
• Svaki polaznik ugrađuje 4 implantata u gornju i donju čeljust
• Nivelacija grebena
• Postava protetskih nadogradnji
Postava transfera za uzimanje otisaka

 

Satnica za oba dana

08:30 – 09:00 Prijava sudionika (samo prvi dan)
09:00 – 11:00 Početak tečaja – Teorijski dio
11:00 – 11:30 Coffee break
11:30 – 13:30 Teorijski dio
13:30 – 14:30 Lunch
14:30 – 17:00 Praktični dio

 

Vrsta edukacije:
hands-on na modelima

Broj sudionika:
max. 16 doktora

Cijena edukacije:
1.350 Eur (PDV uključen)

• Uključen coffe break & ručak
• Sudionicima će nakon završetka biti dodijeljen certifikat.

Organizator:
Novodent d.o.o. 
Tel: 051 701 704
E-mail: edukacija@novodent.hr

Supported by:

W&H dentalwerk

Hu-friedy Group

Prijava na tečaj